Coillte Panel Products

Milieu

DUURZAAM BOSBEHEER

Coillte heeft in 1999 getekend voor het concept van 'Sustainable Forest Management' (SFM), een standaard voor het toekomstige beheer van bossen door Europese landen die door vele landen wordt ondersteund.

Het duurzaamheidsprincipe van SFM werd tijdens de conferentie van Helsinki (1993) als volgt gedefinieerd:
het rentmeesterschap en het gebruik van bossen op een dusdanige manier en snelheid dat hun biologische verscheidenheid, hun productiviteit, hun regeneratiecapaciteit, hun vitaliteit en hun vermogen om nu en in de toekomst op verschillende ruimtelijke schalen (lokaal, nationaal, mondiaal) relevante ecologische, economische en sociale functies te volbrengen, niet in het gedrang komen en dat er geen schade berokkend wordt aan andere ecosystemen.

FSC®

In Ierland werd snel voortgang geboekt met het certificeren van bossen volgens de FSC-normen. Na een eerste audit door de Forest Stewardship Council (FSC) in 2000, heeft Coillte, dat in 2010 zijn 10-jarige bestaan vierde, onlangs een nieuw FSC-certificaat verworven. De bossen van Coillte zijn door een onafhankelijke certificatie-instelling geinspecteerd en beoordeeld op milieutechnische, sociale en economische criteria zoals vastgelegd door de Forest Stewardship Council. Coillte is gecertificeerd door de SOIL Association met het certificaatnummer SGS-FM/COC-0706. De Forest Service in Noord-Ierland is eveneens gecertificeerd door SGS, met certificaatnummer SGS-FM/COC-0455. Ook privé-boseigenaren spannen zich in om te voldoen aan de eisen voor FSC-certificering. In 2005 heeft een bosbeheerder uit Tipperary zich aangesloten bij het certificatieprogramma van de INDFOR-groep, die aangesloten telers handelsketencertificaten verstrekt onder beheer van Tipperary Forestry Services. Hun certificaatnummer is SA-FM/COC-1403.

MILIEUVRIENDELIJK

MEDITE en SMARTPLY zijn van nature milieuvriendelijk. MDF en OSB zijn gemaakt van hout, het enige recycleerbare en duurzame bouwmateriaal. Het leidt tot een lager energieverbruik en heeft zeer efficiënte warmte-isolerende eigenschappen. Bovendien heeft het negatieve netto CO2-emissies, een unieke eigenschap voor houtproducten.

MEDITE

MEDITE gebruikt alleen zachthout uit duurzame bossen en houtresten of bijproducten van gecertificeerd hout uit houtzagerijen. Tegenwoordig is de verhouding ongeveer 80 procent bijproducten/houtresten van houtzagerijen en 20 procent klein pulphout uit door Coillte beheerde bossen en private bossen. Zelfs vergeleken met andere houtgebaseerd producten is MEDITE uitzonderlijk grondstof-efficiënt. De belangrijkste grondstoffen ervan zijn houtresten, bijproducten van houtzagerijen en pulphout uit beheerde bossen. MEDITE heeft ook milieuvriendelijke producteigenschappen. De consistentie ervan helpt afval te minimaliseren, het is gemakkelijk machinaal te bewerken, wat energie spaart, en door de gladde afwerking kunnen (grond)verflagen en andere oppervlaktebehandelingen tot een minimum beperkt blijven. MEDITE hecht groot belang aan duurzaam ondernemen en is geaccrediteerd volgens het ISO 14001 milieubeheersysteem. Tegenwoordig genereren we 90% van onze thermische energie uit biomassabronnen.

SMARTPLY

SMARTPLY behoort tot de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen op de markt en wordt gemaakt van duurzaam gekweekt, snelgroeiend hout: we gebruiken uitsluitend dunningshout van jonge sparren en dennen, inclusief de kruinen die verder voor geen enkel ander houtproduct gebruikt worden. Dit is een van de belangrijkste redenen dat SMARTPLY in toenemende mate wordt gebruikt ter vervanging van triplex, waarvoor tijdens de productie uitsluitend grote boomstammen uit oude, langzaam groeiende bossen gebruikt worden. In de productie van SmartPly OSB worden veel minder grondstoffen en energie gebruikt dan het geval is bij producten van staal en beton en de productie van andere bouwmaterialen. Meer dan 75% van de in het productieproces gebruikte energie wordt opgewekt uit houtafval en hergebruikt hout. Het CO2 voordeel wordt nog vergroot doordat bijproducten van hout worden gebruikt als energiebron in plaats van kostbare, fossiele brandstoffen. Al het hout dat wordt gebruikt tijdens de productie van SMARTPLY wordt zorgvuldig geoogst, zonder de biodiversiteit, productiviteit en het ecologische evenwicht van de bossen te verstoren. Met de productie van SMARTPLY is geen lange-afstands transport gemoeid omdat SMARTPLY dicht bij de bron geproduceerd wordt, namelijk in Waterford, Ierland. Wij gebruiken dunningshout uit sparren en dennenbossen. Dit wordt op lengte gezaagd, ontschorst en zorgvuldig verwerkt tot houtspaanders.Tijdens dit proces wordt vrijwel al het hout gebruikt, worden alle bijproducten als schors en zaagsel hergebruikt als energiebron en voor toepassingen in de tuinbouw, worden verbrandingsgassen gereinigd en verbrand.