Storlek på byggskiva Tjocklek
2397 x 1197 11
2397 x 1197 15
2440 x 1220 15
2397 x 1220 15
2397 x 1197 18
2440 x 1220 18
2397 x 1220 18
  • FSC-certifierat timmer
  • Flamsäkerhet inbyggd
  • Lätt att skära och montera
  • Hög sönderslitningsstyrka
  • Ingen tillsatt formaldehyd
  • CE-certifiering
  • 100 % träbaserad
  • Hållbar

SMARTPLY MAX FR/FR BUILD3 är en flamsäker byggskiva som utvecklats som svar på STAs (Structural Timber Association) “Designguide för separering av avstånd under byggfasen” för träbyggnader över 600 m2 total golvyta.

Zeroignition Solution, ett vattenbaserat, miljövänligt, flamskyddsmedel tillsätts under byggskivebearbetningen och säkerställer brandtekniska materialegenskaper samtidigt som konstruktionens integritet bibehålls.

Den är tillverkad i enlighet med EN 300 och är det perfekta valet för takbeläggning, golvbeläggning och väggskydd där styrka, fuktbeständighet och flamsäkerhet är av avgörande betydelse

Specifikationer

Byggskivan uppfyller också FR/FR BUILD-prestandakrav i enlighet med STAs (Structural Timber Association) ”Designguide för separering av avstånd under byggfasen” för träbyggnader över 600 m2 total golvyta. Zeroignition Solution, ett vattenbaserat, miljövänligt, flamskyddsmedel tillsätts under byggskivebearbetningen och säkerställer brandtekniska materialegenskaper samtidigt som konstruktionens integritet bibehålls.

Tillsättningen av ZI flamskyddsmedel under tillverkningsprocessen säkerställer att OSB3-byggskivans kvalitet bibehålls för EN300 till skillnad från tekniker med efterbehandling av flamskyddsmedel som kan ha en destruktiv effekt på en byggskivas mekaniska eller fysiska egenskaper.

SMARTPLY MAX FR/FR BUILD-byggskivor får CE-märkning där tillverkningen sker.

Användningsområden

SMARTPLY MAX FR/FR BUILD tillverkas i enlighet med EN300 och EN 13986. Det är det perfekta valet för takbeläggning, golvbeläggning och väggskydd där styrka, fuktbeständighet och flamsäkerhet är av avgörande betydelse.

Storlekar och tjocklekar på byggskivor

Storlek på byggskiva Tjocklek
2397 x 1197 11
2397 x 1197 15
2440 x 1220 15
2397 x 1220 15
2397 x 1197 18
2440 x 1220 18
2397 x 1220 18

Tekniska uppgifter