Skip to main content

Join our community on meditemakesitreal.com

Nu de realiteit van klimaatverandering doordringt, beseft de bouwsector dat zij verantwoordelijk is voor een groot deel van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen op aarde. Een deel van deze uitstoot is afkomstig van de operationele fase van een gebouw; wat al lang bekend is. Er is echter nog een ander verband dat tot voor kort geen deel uitmaakte van het duurzaamheidsgesprek. Dat is namelijk opgenomen CO2.

Wat is opgenomen CO2?

Opgenomen CO2 is de ecologische voetafdruk die ontstaat bij de aankoop, winning, verwerking, het vervoer en de productie van bouwmaterialen. Maar ook bij het onderhoud, de vervanging en de verwijdering of recycling aan het einde van de levensduur.

Elk stadium van het proces om bouwmaterialen op de bouwplaats te krijgen, veroorzaakt CO2-uitstoot. Deze ecologische voetafdruk van alle facetten rondom het bouwproces is verantwoordelijk voor 11 procent van alle door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot.

Wat is de oplossing?

Aangezien de opgenomen CO2 van gebouwen aanzienlijk bijdraagt aan de ecologische voetafdruk van de bouw, moet de sector sloop en herbouw vermijden door bestaande gebouwen te hergebruiken. Wanneer hergebruik echter niet mogelijk is, zijn er twee mogelijkheden: verminder de hoeveelheid gebruikte bouwmaterialen en vervang bouwmaterialen door alternatieve materialen met een lagere uitstoot.

Om dit te bereiken moeten ontwikkelaar aandacht besteden aan de hoeveelheid opgeslagen CO2 die gepaard gaat met het materiaal dat in het gebouw wordt gebruikt. Dat kan via een levenscyclusanalyse (LCA), waarbij de uitstoot van de bron tot einde van de levensduur wordt gemeten, zodat een organisatie de milieuprestaties van haar gebouw kan verbeteren.

De berekening van de ecologische voetafdruk van gebouwen is essentieel voor ontwikkelaars/architecten om te bepalen welke CO2-uitstoot zij moeten compenseren om CO2-neutraal te worden, en om hun opgenomen ecologische voetafdruk te verminderen. Dit helpt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Houtproducten hebben de laagste CO2-footprint van alle gangbare bouwmaterialen. In plaats van geleidelijk in de atmosfeer terecht te komen, blijft de CO2 opgeslagen in de MEDITE SMARTPLY platen. Dit geldt vanaf het moment dat de zaden ontkiemen in de kwekerijen, tijdens de productie van het houten plaatmateriaal en vervolgens gedurende de hele levensduur.

Een voorbeeld hiervan is skeletbouw met hout. Dit is natuurlijk, hernieuwbaar en CO2-arm materiaal. Gebouwen die gemaakt zijn van hout zijn milieuvriendelijker dan gebouwen die gemaakt zijn van beton en stenen. Dit geldt niet alleen tijdens de bouwfase, maar ook gedurende de hele levensduur van het gebouw.

Webinar met Irish Green Building Council

Kijk hoe ons hoofd van technische zaken en verkoop Ierland, David Murray, uitlegt hoe samengestelde houten panelen een ideale oplossing bieden wanneer koolstofarm bouwmateriaal nodig is.

Webinar met Architecture Today - CO2 in de context van het belang van bouwen met hout

Webinar met Architecture Today - Intelligente specificatie voor een uitstootvrije toekomst

Gerelateerde inhoud