MEDITE SMARTPLY INTEGRITETSPOLICY (senast reviderad den [  2018])

Denna policy för integritetsskydd och kakor (”Policy”) avser webbplatsen www.mdfosb.com (”Webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Coillte Panel Products UK Limited (under namnet MEDITE SMARTPLY), ett aktiebolag registrerat under nummer 6671168, på adress Persimmon House, Anchor Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, UK, DA2 6QH (”vi”, ”vår” eller ”MEDITE SMARTPLY”). 

Policyn tar upp på vilka grunder personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller till oss, kommer att behandlas av oss. I denna Policy avser termen ”personuppgifter” uppgifter kopplade till en levande individ som är eller kan identifieras antingen via enbart personuppgifterna eller i samband med annan information som finns, eller som det är troligt kommer att komma, i vår ägo, och inkluderar personuppgifter enligt beskrivningen i Dataskyddslastiftningen (beskriven nedan).

Läs igenom följande text noggrant. Användning av denna Webbplats och samtycke till vår användning av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna Policy visar att användaren (antingen ”användaren” eller ”du”) har granskat denna Policy och godtar att följa den. Du kommer att ombedas att uttryckligen godta och ge ditt samtycke till denna Policy innan vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte godkänner villkoren måste du lämna Webbplatsen omedelbart. Vi kommer att registrera ditt medgivande i detta avseende. Om du inte längre ger ditt medgivande till behandlingen av dina personuppgifter kan du begära att vi upphör med denna behandling genom att kontakta oss enligt ”Hur du kontaktar oss” som beskrivs nedan.

Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Uttrycket ”Dataskyddslagstiftningen” omfattar Personuppgiftslagen från 1988 och 2003 samt Direktiv 95/46/EC, andra tillämpliga lagar eller regler kopplade till behandlingen av personuppgifter och integritet (inklusive direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), då sådan lagstiftning emellanåt kan ändras, revideras eller ersättas, bland annat enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation ”GDPR”) (och lagar som implementerar eller kompletterar GDPR).

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN FRÅN DIG?

Vi respekterar din rätt till privatliv i förhållande till din kontakt med Webbplatsen och eftersträvar att garantera insyn i vår kontakt med dig när det gäller vilken information vi samlar in och hur vi kommer att använda dina uppgifter. Vi använder och samlar endast in enskilda användaruppgifter när vi har laglig rätt att göra det. Information i förhållande till personuppgifter som samlas in av Irländska enheter finns tillgänglig på www.dataprotection.ie, den irländska datainspektionens webbplats (”DPC”).

På de ställen där du har gett ditt medgivande till insamling och användning av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt medgivande genom att meddela oss.

Du kommer eventuellt att bli ombedd att uppge kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress om du använder ett kontaktformulär på vår Webbplats för att: 

 • Beställa ett varuprov
 • Begära en offert
 • Göra en förfrågan 

Vi kan eventuellt begära ytterligare information, inklusive typ av projekt eller förfrågan. Det är frivilligt att lämna ut dina personuppgifter till oss och vi eftersträvar att endast samla in uppgifter som är relevanta för din begäran. 

Vi försöker att hålla de personuppgifter som du ger oss korrekta och uppdaterade.  Därför måste du så snart som möjligt meddela oss om förändringar i dina uppgifter. Det gör du genom att kontakta oss med hjälp av informationen som du hittar under ”Hur du kontaktar oss” längre ner i denna Policy. Du kan avregistrera dig från e-postutskick och andra uppdateringar genom att klicka på Avregistrera längst ner i varje kommunikation. När du registrerar dig hos oss, kommer du att bli tillfrågad om du godkänner att vi skickar ut elektronisk kommunikation/marknadsföring. Vi kan ställa olika frågor för olika tjänster. 

Det kan förekomma andra tillfällen när vi samlar in ”allmänna uppgifter” om dig. Detta kan inkludera information som har sparats av våra serverloggfiler från din webbläsare, som till exempel din IP-adress (Internet Protocol) som gör att vi kan identifiera din datorenhet via ett Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)-nätverk såsom internet, och den specifika webbplats du har begärt. Allmän information, inklusive kakor, kan samlas in från dig när helst du går in på eller använder webbplatsen.

KAKOR

Kakor är små datafiler som skickas från Webbplatsen och lagras i din dator via din webbläsare. De kakor som används på denna Webbplats syftar antingen till att:

 • Göra så att du kan navigera runt Webbplatsen och hitta den information du söker efter, eller
 • Ge oss allmän information om aktivitet på Webbplatsen, te.x. hur många som besöker Webbplatsen, vilka sidor de tittar på, vilka enheter de använder (dator, mobiltelefon osv.). Den information som lagras innehåller inga personuppgifter.

Vi samlar in information om all trafik på Webbplatsen som presenteras i sammanslagen form via kakor. Vi anlitar tredje part såsom Google Analytics för att samla in användarinformation, bland annat genom användning av kakor (både flash och vanliga) och web beacons.  De hjälper oss att förbättra Webbplatsen och bidrar med många av de funktioner som gör din webbläsarupplevelse mer användarvänlig.   I tabellerna nedan hittar du en förteckning över de kakor vi använder och i vilket syfte vi använder dem. En kaka ger oss inga personuppgifter, därför kan du så länge du inte har gett oss några personuppgifter kan du fortsätta att surfa anonymt.

Förstapartskakor

CraftSessionId - Löper ut när webbläsaren stängs ned

Denna kaka är utfärdad av Craft CMS och innehåller ett unikt ID som används för att kunna känna igen när en anonym användare försöker logga in. Denna kaka innehåller ingen personuppgifter.

CRAFT_CSRF_TOKEN - Löper ut när webbläsaren stängs ned

Denna kaka är utfärdad av Craft CMS och innehåller ett unikt ID som används för att bekräfta att anrop från sidan kommer från giltiga användarsessioner. Denna kaka innehåller ingen personuppgifter.

_utma (Google Analytics) -2 år

Google Analytics kartläggningskakor som samlar in anonyma trafikuppgifter om användningen av webbplatsen. 

_ga (Google Analytics) - 2 år 

Denna kaka läggs till webbläsaren vid det första besöket. Om kakan har tagits bort av den som använder webbläsaren, och webbläsaren återkommer till sidan, skapas en ny __utma-kaka med ett nytt unikt ID. Denna kaka används för att fastställa unika besökare till webbplatsen och uppdateras vid varje besök på sidan. Denna kaka får dessutom ett unikt ID som Google Analytics använder för att garantera kakans giltighet och tillgänglighet. 

_gat (Google Analytics) - 1 minut

Denna kaka används för att begränsa antalet anrop på högtrafikerade webbplatser. 

_gid (Google Analytics) - 24 timmar

Denna kaka används för att särskilja användare


Tredjepartskakor

Cloudflare(__cfduid, biz_flagsA, biz_uid, biz_nA, _biz_pendingA, _mkto_trk) - 1 år 

Skapade av CloudFlare av säkerhetsskäl för att identifiera betrodd webbtrafik. 

Cloudflare ( optimizelySegments, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId) - 10 år 

Skapade av CloudFlare av säkerhetsskäl för att identifiera betrodd webbtrafik. 

Facebook (c_user, datr, fr, dpr, pl, sb, xs) - Samtliga löper ut när webbläsaren stängs ned, förutom datr (2 år) och fr (2 månader)

Kakor skapade av Facebook för att upptäcka antalet gillamarkeringar och om en användare är inloggad eller inte  

Vimeo (spelare) - 1 år

En komplett lista över vimeo-kakor återfinns på https://vimeo.com/cookie_list


Du ska också känna till att det kan finnas kakor i andra företags internetverktyg som vi använder för att förbättra Webbplatsen. Du kommer eventuellt att stöta på ”knappar” för sociala medier när du använder Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till Twitter, YouTube och Facebook, vilka innebär att du kan dela eller bokmärka specifika webbsidor.  Dessa webbsidor har egna kakor som kontrolleras av dem.

Genom att gå in på Webbplatsen och acceptera villkoren i denna Policy ger du ditt medgivande till användningen av kakor såsom det beskrivs i denna Policy (dvs. du samtycker till placeringen av kakor på din enhet såvida du inte särskilt väljer att inte ta emot kakor).

”Hjälpmenyn” på menyraden i de flesta webbläsare förklarar hur du hindrar din webbläsare från att acceptera nya kakor, hur du ber webbläsaren meddela dig när du har tagit emot nya kakor, och hur du inaktiverar kakor helt och hållet. Du kan också inaktivera eller radera liknande data som används av webbläsartillägg, som till exempel flashkakor, genom att ändra inställningarna för tilläggen eller besöka webbplatsens tillverkare.

För ytterligare information om kakor och hanteringen av dem, inklusive inaktivering, gå till www.cookiecentral.com.  Kakor låter dig dock dra fördel av några av Tjänstens grundläggande egenskaper och vi rekommenderar därför att du låter dem vara aktiva eftersom du annars kanske inte kommer att kunna utnyttja de interaktiva funktionerna hos Tjänsten, eller andra webbsidor som du besöker, till fullo.

HUR KOMMER VI ATT ANVÄNDA DEN INFORMATION VI SAMLAR IN? 

Vi kommer att använda den information vi samlar in från dig till att:

 • Behandla din beställning av varuprov
 • Behandla din offertförfrågan
 • Besvara din förfrågan 
 • Skapa en förståelse för hur besökare interagerar med vår Webbplats
 • Ta fram statistik för att förbättra och utveckla vår Webbplats och våra tjänster
 • Om du ger ditt medgivande: mejla dig om andra produkter och tjänster, och information som vi tror kan vara intressant för dig

Vi vill påminna dig om att denna Policy gäller för personuppgifters om vi samlar in/behandlar genom din användning av Webbplatsen. Den gäller inte länkar till tredjepartswebbplatser och/eller tjänster, såsom tredjepartsapplikationer, som du kan stöta på när du använder Webbplatsen. Du bekräftar att den tjänst vi erbjuder kan aktivera eller hjälpa dig att få tillgång till webbsideinnehåll från, kommunikation med, eller köp av varor och tjänster från tredje part, via tredjepartswebbplatser och att du gör så helt på egen risk. Vi representerar inte, har inga åtaganden gentemot, har inget som helst ansvar eller skyldighet i förhållande till innehållet eller användningen av, eller kommunikation med, sådana tredjepartswebbplatser, eller genomförda transaktioner, eller eventuella avtal som du ingår med sådan tredje part, ej heller sådan tredje parts användning av dina personuppgifter.  Vi stödjer eller godkänner inga tredjepartswebbplatser, eller innehåll på någon av de tredjepartswebbplatser som görs tillgängligt via Webbplatsen. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom användarvillkor och integritetspolicyer som gäller för webbplatser och/eller tjänster som erbjuds av tredje part. Observera att vi inte ansvarar för tredje parts integritetsskydd.

De personuppgifter vi samlar in om dig kan överföras till och lagras av MEDITE SMARTPLY. De kan också behandlas av vår personal. Genom att överlämna dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling av dina personuppgifter av MEDITE SMARTPLY i de syften som beskrivs i denna Policy.

FINNS DET TILLFÄLLEN NÄR VI FÅR ANVÄNDA DINA UPPGIFTER FÖR ATT KONTAKTA DIG?

Vi får kontakta dig:

 • av administrativa skäl kopplade till den tjänst som du har anmält dig till till exempel för att påminna dig om ditt lösenord, eller för att meddela dig att en viss tjänst, aktivitet eller webbinnehåll har pausats för underhåll, eller för att svara på frågor som du har ställt);
 • för att ge dig information om våra tjänster, aktiviteter eller webbinnehåll. Vi kommer endast att kontakta dig om vi har legitima affärsintressen, eller när du har gett ditt medgivande till att vi kontaktar dig. Det kommer att framgå klart och tydligt när vi ber om ditt medgivande för att få kontakta dig, till exempel genom att erbjuda kryssrutor där du väljer om du vill få våra elektroniska nyhetsbrev;
 • för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra tjänster (deltagande är alltid frivilligt).

Om vi vill använda dina personuppgifter i något annat syfte kommer vi att se till att vi har legitima affärsintressen för att använda dina personuppgifter eller så kommer vi att meddela dig och be om ditt tillstånd först. Du kommer att få möjlighet att undanhålla eller återkalla ditt medgivande för användning av dina personuppgifter i andra syften än de som är listade i denna Policy.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Som registrerad har du följande rättigheter under Dataskyddslagstiftningen: 

 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter; 
 • rätt att korrigera eventuella felaktigheter i dina personuppgifter;
 • rätt att be oss upphöra med att kontakta dig med direktreklam;
 • rätt i förhållande till automatiserat beslutsfattande;  
 • rätt att begränsa eller förhindra behandling av dina personuppgifter;
 • rätt att flytta dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig;
 • rätt till radering; och
 • rätt att klaga till DPC om du anser att vi inte har hanterat dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Dessa rättigheter förklaras i mer detalj nedan, men om du har några kommentarer, frågor eller klagomål om vår användning av dina personuppgifter vill vi att du kontaktar oss (se ”Hur du kontaktar oss” nedan). Om du vill utnyttja dina rättigheter kommer vi att besvara din begäran inom en månad från det att vi tar emot den, såvida det inte är en synnerligen komplex eller omständlig begäran då vi istället agerar inom tre månader (vi kommer att informera dig inom den första månaden om det kommer att ta längre än en månad för oss att agera). I de fall när ett svar krävs från oss inom en viss tidsram i enlighet med Dataskyddslagstiftningen kommer vi att svara inom denna tidsperiod.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få se vilka personuppgifter vi har om dig och erhålla:

 • en sammanfattning av dessa personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som finns;
 • information om i vilket syfte personuppgifterna behandlas/ska behandlas; 
 • information om mottagare eller grupper av mottagare till vilka uppgifterna har röjts eller kan komma att röjas, inklusive om de befinner sig utomlands och vilket skydd som tillämpas vid överföringar till utlandet; 
 • information om hur länge de sparas (eller vilka kriterier vi tillämpar för att fastställa hur länge de ska sparas);
 • information om dina rättigheter, inklusive rätten till rättelse, radering, begränsning eller rätten att göra invändning i samband med behandling av personuppgifter; 
 • all tillgänglig information om källan till dessa uppgifter;
 • huruvida vi tillämpar automatiserat beslutsfattande, profilering, och i de fall vi gör det, information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådant beslutsfattande eller profilering; och
 • vart dina personuppgifter transporteras till utanför EES, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas.

Begäran om dina personuppgifter måste ställas till oss (se ”Hur du kontaktar oss” nedan) och beskriva vilka personuppgifter du behöver tillgång till, och en kopia kommer att sparas med dina personliga handlingar. För att hjälpa oss att enkelt hitta informationen, ber vi dig lämna så mycket information som möjligt om den typ av information som du vill få tillgång till. 

Om vi, för att kunna fullfölja din begäran, behöver avslöja uppgifter kopplade till, eller som kan identifiera, en annan person, kommer vi eventuellt att behöva inhämta godkännande från denna person, om möjligt. Om vi inte har möjlighet att inhämta ett godkännande kan vi komma att behöva undanhålla denna information, eller redigera uppgifterna för att ta bort denna persons identitet.

Det finns vissa typer av personuppgifter som vi inte har skyldighet att avslöja för dig, som till exempel personuppgifter som avslöjar våra avsikter i förhandlingar med dig där avslöjandet sannolikt skulle påverka dessa förhandlingar.

Vi har rätt att neka en begäran om tillgång till personuppgifter från dig när (i) en sådan begäran är uppenbart ogrundad, i synnerhet om den är repetitiv till sin karaktär (om vi i sådana fall beslutar att tillhandahålla de uppgifter du begär kan vi eventuellt komma att ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnader som uppstår), eller (ii) om vi har rätt att göra det enligt Dataskyddslagstiftningen.

Rätt att uppdatera dina personuppgifter eller rätta till felaktigheter i dina personuppgifter

Du kan kräva att vi utan extra kostnad rättar till felaktigheter i dina personuppgifter som vi har lagrade. Om du skulle vilja göra detta ber vi dig att:

 • kontakta oss via e-post, telefon eller vanlig post (se ”Hur du kontaktar oss” nedan);
 • ge oss tillräckligt mycket information för att kunna identifiera dig (till exempel namn, registreringsuppgifter); och
 • tala om vilka uppgifter som är felaktiga och vad de ska ersättas med.

Om vi ombeds uppdatera dina personuppgifter kommer vi att informera de som har varit mottagare av dessa uppgifter (om någon alls), såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller kräva en oproportionell ansträngning.

Det är ditt ansvar att alla personuppgifter som lämnas till oss är korrekta och fullständiga. Om uppgifter som du har lämnat till oss ändras ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt (se ”Hur du kontaktar oss” nedan).

Rätt att be oss upphöra med att kontakta dig med direktreklam

Du kan be oss upphöra med att kontakta dig med direktreklam Om du skulle vilja göra detta ber vi dig att:

 • kontakta oss via e-post, telefon eller vanlig post (se ”Hur du kontaktar oss” nedan). Du kan också klicka på ”avregistrera” i slutet av det elektroniska nyhetsbrevet. Det kan ta upp till 5 dagar för detta att träda i kraft; och
 • meddela oss vilka kontaktsätt du inte är nöjd med om det endast gäller vissa kontaktsätt (till exempel du tycker att det går bra att vi kontaktar dig via e-post men inte via telefon).

Vi kommer att informera dig om vilka åtgärder vi har vidtagit för en begäran om att upphöra med direktreklam - det kan vara i form av ett svarsmejl som bekräftar att du har avregistrerat dig.

Rätt i förhållande till automatiserat beslutsfattande (om tillämpligt)

Du har rätt att begära att vi kan garantera att vi, om vi utvärderar dig, inte baserar några beslut enbart på automatiserade processer och att alla beslut kontrolleras av någon av våra anställda.

Profilering baserat på dina personuppgifter kan förekomma för att uppnå riktad reklam och för att avskärma dig från specifik marknadsföring. Detta låter oss skräddarsy vår reklam till lämpliga kunder och hjälper oss att minimera risken att du får oönskad reklam.

Dessa rättigheter gäller inte under alla omständigheter, exempelvis om beslutet är (i) en lagstadgad skyldighet, (ii) nödvändigt för fullföljandet av kontraktet mellan dig och oss, eller (iii) baserat på ditt uttryckliga medgivande. I samtliga fall kommer vi att sträva efter att vidta åtgärder för att tillvarata dina intressen.

Rätt att begränsa eller förhindra behandling av personuppgifter

I enlighet med Dataskyddslagstiftningen har du rätt att begära att vi tillfälligt upphör med att behandla dina personuppgifter, om: 

 • du inte anser att dina uppgifter är korrekta (men vi kommer att börja behandla dem igen så snart vi har kontrollerat och bekräftat att de stämmer);
 • behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera dina uppgifter;
 • vi inte längre behöver uppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifterna för att fastställa, pröva eller försvara rättsliga krav; eller
 • du har invänt mot behandling eftersom du anser att dina intressen bör väga tyngre än de skäl vi har för att behandla dina personuppgifter.

Om du utövar din rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att fortsätta att behandla uppgifterna om:

 • du ger ditt medgivande till sådan behandling;
 • behandlingen är nödvändig för att pröva eller försvara rättsliga krav;
 • behandlingen krävs för att att skydda andra fysiska eller juridiska personer; eller
 • behandlingen krävs för att tillgodose allmänt intresse.

Rätten till dataportabilitet

I enlighet med Dataskyddslagstiftningen har du rätt att begära en elektronisk kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi lagrar elektroniskt, eller att vi tillhandahåller dem direkt till annan part. Denna rätt är endast tillämplig för personuppgifter som du har lämnat till oss – det gäller inte data som har tagits fram av oss.

Rätten till dataportabilitet är också endast tillämplig om:

 • behandlingen baseras på ditt medgivande eller för att kunna fullfölja ett avtal; och
 • behandlingen är automatiserad.

Rätt att radera

I enlighet med Dataskyddslagstiftningen har du rätt att be oss radera dina personuppgifter om:

 • du inte anser att vi behöver dina personuppgifter för att kunna behandla dem i de syften som anges i denna Policy;
 • du har gett oss medgivande att behandla dina personuppgifter, och du återkallar ditt medgivande och det inte finns något annat lagligt sätt för oss att behandla dina personuppgifter; 
 • du gör invändningar mot vår behandling och vi inte har någon laglig grund att fortsätta att behandla dina personuppgifter; 
 • dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller inte har raderats när de skulle ha raderats; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Vi får, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, fortsätta att behandla dina personuppgifter under vissa förhållanden.

När du har begärt radering av dina personuppgifter kommer vi att informera de som har varit mottagare av dessa uppgifter, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller kräva en oproportionell ansträngning. Vi kommer också att informera dig om dessa mottagare om du så begär.

Rätt att klaga hos DPC

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med denna Policy ber vi dig att kontakta oss i första hand. Om du inte är nöjd kan du klaga hos DPC eller utnyttja någon av de övriga rättigheter du har i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Information om hur du gör finns på DPC:s webbplats som du hittar här https://www.dataprotection.ie

På liknande sätt kan du klaga hos den brittiska informationskommissionären (UK Information Commissioner’s Office = ”ICO”). Information om hur du gör hittar du på https://ico.org.uk/global/contact-us/

OLÄMPLIGT INNEHÅLL

Om du lägger upp eller skickar innehåll som rimligen kan anses vara stötande, olämpligt eller skadligt någonstans på Webbplatsen eller på annat sätt ägnar dig åt störande beteende på någon av MEDITE SMARTPLY:s tjänster kan vi ta bort sådant innehåll.

När vi rimligen bedömer att du har överträtt eller kan komma att överträda tillämpliga lagar, till exempel hatiska uttalanden, kan vi avslöja dina personuppgifter för relevant tredje part, inklusive brottsbekämpande organ eller din internetleverantör. Vi kommer endast att göra så under förhållanden där sådant avslöjande är tillåtet enligt rådande lagar, inklusive Dataskyddslagstiftningen.

SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi gör vårt yttersta för att skydda användarnas integritet med hjälp av tillämplig användning av säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgång till personuppgifter till anställda, entreprenörer och representanter som behöver känna till sådana uppgifter för att kunna driva, utveckla eller förbättra de tjänster som vi erbjuder. Vi ser till att vidta lämpliga fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter; och i de fall vi lägger ut processer ser vi till att leverantören har vidtagit fullgoda säkerhetsåtgärder. Webbplatsen innehåller dock hyperlänkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa tredjepartswebbplatser har alla sin egen integritetspolicy, inklusive kakor. Vi tar inget ansvar för en integritetspolicy på en sådan tredjepartswebbplats och du använder dessa tredjepartswebbplatser på egen risk.

Vi kommer att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som matchar de risker som uppstår vid behandling av dina personuppgifter. Vi kommer i synnerhet att överväga de risker som kan uppstå vid oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Tyvärr är inte överföringen av information via internet fullständigt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för några uppgifter som överförs till vår Webbplats och all sådan överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter kommer vi att tillämpa strikta förfaranden och säkerhetsanordningar för att försöka förhindra obehörigt tillträde. Vi ansvarar inte för några förseningar, misslyckade leveranser, eller annan förlust eller skada som uppstår vid (i) överförandet av uppgifter över kommunikationsnät och anläggningar, inklusive internet, eller (ii) förseningar eller misslyckade leveranser orsakade av andra tjänsteleverantörer än de som anlitats av oss, och du godkänner att Webbplatsen kan vara föremål för begränsningar, förseningar och andra problem förenade med användningen av sådana kommunikationsanläggningar. Som du förstår kan vi inte garantera absolut förebyggande av cyberattacker såsom hackning, spionprogram och virus. Således kan vi inte hållas ansvariga för obehörigt röjande, förlust eller förstöring av dina personuppgifter orsakat av sådana risker.

ANMÄLAN AV PERSONUPPGIFTSINCIDENT

Vi kommer att anmäla allvarliga personuppgiftsincidenter till DPC utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar kommer den att åtföljas av en motivering till förseningen; det är dock inte nödvändigt att meddela DPC när det inte är sannolikt att en personuppgiftsincident kommer att utgöra någon risk för fysiska personers rättigheter och friheter. En personuppgiftsincident innebär i detta sammanhang en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

Vi kommer att dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits och kommer att meddela dig om alla personuppgiftsincidenter som påverkar dina personuppgifter (som utgör en hög risk för dig) när det krävs enligt Dataskyddslagstiftningen. Vi är inte skyldiga att meddela dig om personuppgiftsincidenter om:

 • vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som gör uppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få tillgång till personuppgifterna, såsom kryptering; eller
 • vi har vidtagit ytterligare åtgärder som säkerställer att den höga risken för de registrerade sannolikt inte längre kommer att uppstå; eller
 • det skulle inbegripa en oproportionell ansträngning då vi i stället informerar allmänheten.

VEM VI DELAR UPPGIFTER MED

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till affärsenheter, företag eller andra företagsenheter som är under kontroll och ledning av MEDITE SMARTPLY. 

Såsom anges ovan, om vi har ditt medgivande eller legitima affärsintressen, kan vi även använda dina personuppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina personuppgifter, för att erbjuda dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, och vi eller de kan komma att kontakta dig om dessa. Vi förbehåller oss rätten att ha tillgång till och lämna ut personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Vi kan använda en tjänsteleverantör från tredje part för att skicka ut våra nyhetsbrev och administrera våra mejllistor. 

Vi kan även anlita tjänsteleverantörer för hjälp med att driva Webbplatsen eller de tjänster som erbjuds på Webbplatsen. En tredje part som får tillgång till dina personuppgifter under tiden de tillhandahåller tjänster på uppdrag av oss är bundna av strikta avtal för att försäkra att dina personuppgifter är skyddade enligt Dataskyddslagstiftningen.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

De uppgifter om vi samlar in från dig får överföras till, och lagras, på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De får också behandlas av anställda som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Genom att överlämna dina personuppgifter, godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna Policy. De skyddsåtgärder som tillämpas avseende överföringen av dina personuppgifter utanför EES är de kontrakt vi har ingått med samtliga mottagare av sådana personuppgifter..

Alla uppgifter du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få tillgång till särskilda delar av vår Webbplats, är du ansvarig för att detta lösenord förblir konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela detta lösenord med någon.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Alla uppgifter som du lämnar till oss förvaras och lagras under en tidsperiod som vi finner nödvändig med avseende på syftet för vilka de samlades in i första hand, och våra skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen.

Vi har satt upp särskilda lagringstider som följer:

 • Beställning av varuprov: när du beställer ett varuprov från oss lagrar vi den informationen i 6 månader från beställningsdatumet. 
 • Offertförfrågan: när du begär en offert från oss lagrar vi den informationen i 6 månader från beställningsdatumet.
 • Förfrågan: när du kontaktar oss med en förfrågan behåller vi de uppgifterna i vår mejllista. 
 • Mejllista: när du ger ditt medgivande till att vara med på vår mejllista lagrar vi dessa uppgifter löpande tills du avregistrerar dig. 

ÄNDRINGAR I POLICYN

Denna Policy uppdateras emellanåt och du kan därför vilja kontrollera den varje gång du lämnar personuppgifter på Webbplatsen. Datum för de senaste uppdateringarna kommer att synas på denna sida. Om du inte godkänner dessa ändringar ber vi dig att inte längre använda denna Webbplats för att lämna personuppgifter. Om väsentliga förändringar görs av Policyn kommer vi att meddela dig genom att placera ett klart och tydligt meddelande på Webbplatsen. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som inte följer denna Policy utan ditt medgivande.

JURIDISK INFORMATION OCH HUR DU KONTAKTAR OSS

Den personuppgiftsansvarige (som denne definieras i Dataskyddslagstiftningen) för Webbplatsen och de tjänster som erbjuds via Webbplatsen är Coillte Panel Products UK Limited, under namnet MEDITE SMARTPLY.

Om du behöver kontakta oss med avseende på dina rättigheter såsom de beskrivs i denna Policy, ska alla dessa typer av begäranden skickas via e-post till info@mdfosb.com eller skriftligen till Persimmon House, Anchor Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, UK, DA2 6QH.