• FSC-certifierat timmer
  • Högteknisk
  • Stark
  • Fuktbeständig
  • Enkel installation
  • CE-kompatibel
  • Hållbar
  • Spontprofil och notkantprofil

SMARTPLY MAX T&G är en stark mångsidig konstruktionsskiva som är lämplig att använda i fuktiga förhållanden (Serviceklass 1 & 2).

Tillverkad efter samma krävande normer som SMARTPLY MAX men med tillägg av spont- och notkanter.

Specifikationer

Idealisk för en mängd lastbärande tillämpningar som t.ex. takbeläggning och golvbeläggning. SMARTPLY MAX T&G tillsammans med alla andra SMARTPLY-produkter bär FSC-certifieringen och CE-märkningen.

Användningsområden

SMARTPLY MAX T&G är lämplig att använda för takbeläggnings- och golvbeläggningstillämpningar i fuktiga förhållanden (Serviceklass 1 & 2).

Fallstudier

Tekniska uppgifter