For å være en nyskapende markedsleder i 30 år, trenger man folk med usedvanlige visjoner, engasjement og entusiasme. Det er også nødvendig å ha personell som holder seg løpende oppdatert om kundenes behov, som ofte endrer seg. Resultatet er en verdensledende serie av nye produkter, og et europeisk salgsteam og distributørnettverk med en kunnskap som ikke står tilbake for noen i bransjen. Bli en av oss!